Ornamento & Delito

Ornamento & Delito

Luis Úrculo

06 / 05 / 16  -  17 / 06 / 16 // VLC
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Ornamento & Delito
Els astròlegs tenen trobades secretes dins d'una cambra de l'emperador com bresca de mel on construeixen successos anticipats al futur ...
Tristan Tzara

"Ornamento & delito" de Luis Úrculo és un ambigu acord de contraris, una dissecció d'algunes idees desenvolupades per Adolf Loos en l'assaig del mateix títol, per a ser convertides en conceptes més flexibles, és a dir, fidels i en rèplica als postulats del arquitecte vienès. Loos convida a desfer-se de l'ornament (element que considera un fre a l'evolució, ja que no és expressió de la nostra cultura), i a preocupar-se per les qualitats dels nous materials. El que realment assenyala l'arquitecte en el seu text és que el delicte no és tant de l'ornament, com de l'home que no fa servir la seva capacitat per confeccionar nous ornaments. Es tracta d'un eix estratègic que converteix Loos en un continuador de la senda iniciada pel classicisme postbarroc de Ledoux o Schinkel, i que desemboca en el racionalisme arquitectònic.

Luis Úrculo presenta una antítesi que enllaça amb la llista de contradiccions abocades en alguns escrits i projectes que Loos ens ha llegat. (Recordem com es va adaptar a les necessitats de Tristan Tzara, un poeta diametralment oposat al racionalisme, quan aquest li encarrega la seva residència francesa). Una reflexió sobre allò decoratiu que contribueix, com altres treballs de l'artista, a un millor coneixement del que és domèstic-arquitectònic. Estem davant d'una proposta expositiva que continua el procés de registre del comportament dels materials, iniciat amb Reconstructions (2015) i en el qual Úrculo prescindeix del cos (d'aquelles mans anònimes que coprotagonitzaven el vídeo) per concentrar-se, citant Heidegger, en el "còsic". L'exploració del potencial del que imperceptible-quotidià, es porta ara a terme a través d'uns fragments ficticis que reprodueixen les trames abstractes presents en un material arquitectònic real, el procés d'obtenció, de vegades, també és fingit.

L'artista acudeix de nou a la varietat de formes artístiques. Fent ús del dibuix (tinguem en compte que l'arquitecte vienès s'oposava a imitar mitjançant una tintura el material subjacent), o la fotografia (recordem que Loos va qüestionar la capacitat d'aquest mitjà per a representar l'arquitectura, ja que considerava que els inquilins no podien reconèixer les seves cases quan les veien fotografiades), Luis Úrculo crea 01:00 environment amb el que anul·la la "alternança wölffliniana" a favor de la coincidència entre el "clàssic" (homenatjant la preocupació de Loos per les qualitats del material), i el "barroc" (a través de la filiació romàntica del paisatge present en l'abstracció).

"Ornament & delicte" suposa una paradoxal contribució als estudis que des del segle XVIII, s'han dut a terme sobre els comportaments de l'adorn. Una investigació que proposa la fugida de l'ornament (el fre a l'evolució segons Adolf Loos), com retorn al decoratiu.

Francisco Ramallo
Historiador de l'art i comissari independent

L'empresa MAUBRUSH (www.maubrush.com) és la responsable de la producció de la instal·lació que LUIS Úrculo ha realitzat expressament per a la seva exposició "ORNAMENTO I DELICTE".

#luisurculo